Comisia Europeană încearcă să limiteze libertățile fundamentale ale cetățenilor europeni pentru a combate disidența, introducând controale asupra libertății de exprimare și de conștiință care pot face imposibil orice protest împotriva unei astfel de ilegalități. Aceasta face acest lucru sub pretextul combaterii discursului instigator la ură și a infracțiunilor motivate de ură, introducând un nou domeniu comun de infracțiuni – discursul instigator la ură și infracțiunile motivate de ură bazate pe criterii artificiale și arbitrare precum ,,identitatea de gen”.

Noul document ideologizat se bazează pe Convenția de la Istanbul, sub pretextul combaterii violenței introduce în sistemul juridic al statelor semnatare conceptul de gen, conform căruia feminitatea și masculinitatea sunt chestiuni arbitrare. Potrivit Convenției, genul ar trebui să fie considerat în cele din urmă o categorie fluidă, în funcție de sentimentele subiective ale unei persoane.

Convenția de la Istanbul este un document ideologizat care contrazice multe dintre legile fundamentale ale statelor membre. De asemenea, dispozițiile sale încalcă articolul 48 din Constituția poloneză, care garantează părinților „dreptul de a-și crește copiii în conformitate cu propriile convingeri”. Țări precum Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Lituania și Letonia nu au semnat documentul. Curtea Constituțională bulgară a declarat oficial Convenția neconstituțională, în timp ce Curtea poloneză este în curs de examinare a conformității acesteia cu Legea fundamentală.

Încadrarea „genului” ca o construcție socială (gen) duce la relativizarea sexului biologic. Dacă societatea își pierde capacitatea de a face distincția între femei și bărbați, combaterea violenței împotriva femeilor devine o obligație inaplicabilă.
– se arată în hotărârea CT din Bulgaria.

Directiva Uniunii Europene, care pune în aplicare Convenția de la Istanbul, a fost supusă procedurii legislative ordinare. Aceasta înseamnă că statele membre sunt lipsite de dreptul de veto. Aceasta este o încercare de a introduce Convenția în țările UE, ocolind calea democratică. Noi nu suntem de acord cu acest lucru!

Comisia Europeană a aprobat o propunere de directivă care operează cu termeni vagi care permit orice interpretare. Însuși proiectul de document afirmă că urmărește să combată presupusa problemă a „incitării la violență și la ură pe baza sexului metric sau socio-cultural, în special incitarea misogină la ură sau violență, pe internet, prezenta directivă stabilește standarde minime referitoare la definirea infracțiunii acestui tip de hărțuire cibernetică și la sancțiunile aferente”. Uniunea Europeană încearcă, în conformitate cu ideologia de gen, să introducă în mod artificial o diviziune între genul „metric” și cel „socio-cultural”. Să ne reamintim că genul este o entitate suficient de clară și clară, încercarea de a introduce termeni ideologici în ordinea juridică nu va face decât să dăuneze cetățenilor statelor membre și standardelor de libertate de exprimare și de conștiință.

Să nu permitem cenzura!

Uniunea Europeană încearcă să impună membrilor săi introducerea unui nou domeniu de criminalitate, care va fi un atac de facto asupra libertăților civile garantate nu numai de constituțiile lor, ci și de Carta drepturilor fundamentale a UE și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Eurocrații vor să forțeze statele membre să introducă un sistem de sancțiuni pentru „discursul instigator la ură” și „infracțiunile motivate de ură”.

Ce libertăți sunt în joc?

Libertatea de exprimare

Libertatea de întrunire

Libertatea de religie

Libertatea de conștiință

Vor să ne ia libertatea și să ne interzică să protestăm.
Noi nu suntem de acord cu acest lucru!

Conceptul de „discurs instigator la ură” este străin de ordinea juridică din multe state membre ale UE. După cum arată exemplele din țările occidentale, este un termen universal folosit pentru a le pune căluș celor care nu împărtășesc viziunea stângii liberale asupra Europei. Acest lucru are ca efect eliminarea lor din dezbaterea publică.

Astăzi, libertatea de exprimare este îngrădită sub pretextul combaterii „discursului instigator la ură” în următoarele cazuri.
Și mâine?

În 2004, un pastor suedez, Ake Green, a fost condamnat de un tribunal la o lună de închisoare pentru că a ținut o predică în care a criticat imoralitatea sexuală în conformitate cu principiile bisericii sale. Condamnarea a fost anulată în apel.

În ianuarie 2022, a început procesul fostului ministru de interne finlandez, Päivi Maria Räsänen, acuzată de „discursul de ură” pe care l-ar fi comis citând un pasaj din Scriptură referitor la abordarea învățăturii creștine față de practicile homosexuale.

Rev. Prof. Dariusz Oko, care a publicat un text despre problema pedofiliei în Biserica Catolică în revista științifică germană Theologisches, a fost, de asemenea, acuzat de incitare la ură în 2021. În acest document, clericul polonez a numit lobby-ul homosexual implicat în acoperirea pedofiliei drept un „parazit” al Bisericii, ceea ce a fost considerat de tribunalul german drept un „discurs de ură”. Inițial, a fost condamnat la o amendă de 4.800 de euro pentru criticile sale la adresa pedofiliei, dar, în cele din urmă, instanța nu l-a găsit vinovat pe academician.

Michael Hess, un politician din partea Partidului Democrat Suedez, a fost amendat de un tribunal pentru „incitare la ură”. Cazul a avut loc în 2014, în urma publicării comentariului său într-un ziar despre femeile violate în Piața Tahrir din Cairo. Hess a scris că „legătura dintre violurile din Suedia și numărul de imigranți din țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord este foarte evidentă”. În mai 2015, Curtea de Apel a anulat condamnarea.

Fiți alături de noi pentru a apăra libertatea de conștiință, libertatea de exprimare și libertatea de exprimare înainte ca acestea să ne fie luate de un nou totalitarism. Semnați petiția adresată Consiliului Uniunii Europene!

Pentru a proteja valorile fundamentale ale unei societăți democratice, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și libertatea de conștiință, adresăm o petiție Consiliului Uniunii Europene și solicităm respingerea unui document ideologic care poate fi folosit pentru a combate adversarii politici.

Stimați membri ai Consiliului,

în calitate de susținători ai libertății și ai liberului schimb de idei, suntem îngrijorați de proiectul de directivă cu un titlu pervers: „privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”.

Acest document este o încercare de a pune în aplicare ipotezele Convenției ideologizate de la Istanbul, care nu a fost susținută în mod democratic de o serie de țări europene. Încercarea de a pune în aplicare dispozițiile sale la nivelul UE este un atac la adresa democrației europene.

Directiva urmărește să introducă un nou domeniu comun de infracțiuni în ordinea juridică a statelor membre, care va fi infracțiunea de „discurs și infracțiune motivată de ură”.

Conținutul documentului indică în continuare un alt scop ascuns al acestui regulament. Punerea în aplicare a inițiativei propuse de Comisia Europeană ar avea ca rezultat o amenințare reală la adresa unor valori precum libertatea de exprimare, libertatea de întrunire, libertatea de conștiință și libertatea religioasă, garantate de Constituțiile statelor membre și, în plus, de Carta drepturilor fundamentale a UE și de Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care sunt principalii piloni ai protecției drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană.

Acest lucru contravine principiului subsidiarității, deoarece există deja reglementări legale adecvate în statele membre ale Comunității pentru a combate promovarea urii.

Experimentați de exemplul țărilor care au adoptat legislație pentru „combaterea discursului instigator la ură”, considerăm că aceasta reprezintă o amenințare serioasă la adresa libertății de exprimare în întreaga Uniune Europeană, așa cum o demonstrează numeroasele abuzuri în instanțele de drept comun din multe țări, precum Suedia și Germania.

Documentul însuși afirmă că un punct de referință important pentru crearea sa a fost Convenția de la Istanbul, care este un document controversat.

O convenție care nu a fost aprobată de un număr de state membre nu ar trebui să fie împinsă pe ușa din spate de către instituțiile europene, și așa trebuie citit documentul ideologizat, care este procesat într-o procedură ordinară care împiedică statele membre suverane să folosească dreptul de veto.

Nu suntem de acord cu încercarea de a implementa directiva ideologizată în legislația UE.

De asemenea, nu suntem de acord cu nici o restricție a libertății de exprimare și cu construirea unui sistem juridic politizat, care vizează eliminarea opiniilor care diferă de curentul dominant de stânga-liberal.

Solicităm ca directiva propusă să fie respinsă.

Cetățeni ai Uniunii Europene